RÓLUNK

NEVELŐ OTTHONOK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE

1989. május 13-án alakult.

Az Egyesület célja és feladata:

  • Az Egyesületnek megalakulásától kezdődően célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a gyerekeknek a fejlődéséhez, neveléséhez, képzéséhez és a munka világába való beilleszkedéshez, akiknek nincs családjuk, vagy akik szociális, egészségügyi vagy nevelési okok miatt nem eredeti családjukban, hanem a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer keretei között nevelkednek.
  • Az Egyesület célja szerinti tevékenységét a gyermek- és ifjúságvédelem területén, a gyermekek és fiatalok érdekképviselete, képességfejlesztése, tehetséggondozása, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében végzi.
  • Az Egyesület feladata, hogy segítse és támogassa elsősorban a gyermekotthonokban, de a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás más területein és intézményeiben is az ott élő gyermekek és fiatalok helyes irányú testi, erkölcsi és szellemi fejlesztését, önálló életre és társadalmi beilleszkedésre való felkészítését.
  • Az Egyesület (közhasznú) szolgáltatásai az egyesületi tagságtól függetlenül a gyermek- és ifjúságvédelem hatókörébe tartozó gyermekek és fiatalok, valamint a velük foglalkozó felnőttek rendelkezésére állnak.

Az Egyesület legfőbb tevékenysége:

A gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek munkájának segítése

  • Továbbképzések, konferenciák, tanulmányutak szervezésével
  • Vizsgálatok, kutatások végzése, a tapasztalatok közzétételével
  • Gyermekvédelmi szakmai kiadványok megjelentetésével, nemzetközi szakirodalom fordításainak felhasználásával
  • Szakmai pályázatok kiírásával
  • Országos koordinátori hálózat létrehozásával, működtetésével

Nevelőotthonban élő gyermekek számára programok, fejlesztő foglalkozása, munkába állását és személyiségük kibontakozását segítő foglalkozások.