Gyermekparlament 2014

GYERMEKPARLAMENT 2014 november 20., Budapest

 

– Összefoglalás –

 

A GYERMEKPARLAMENT KÖZPONTI TÉMÁJA:

TÁRSADALMI INTEGRÁIÓ NÖVEKEDÉSE

“Saját jogunkon éljük teljes – elégedett és biztonságos – életünket”

 

HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYE – SWOT ANALÍZIS ALAPJÁN:

ERŐSSÉGEK

 • Tanulási vágy, motiváció
 • Önálló gondolkodás
 • Kapcsolati háló-, tőke
 • Változásra, fejlődésre való képesség, hajlam
 • Alkalmazkodásra képesség

 

FEJLESZTENDŐK (GYENGESÉGEK)

 • Életkorból adódó éretlenség
 • Önkontroll, indulatok, érzelmek kezelése (önreflexió)
 • Gazdálkodási, reális tervezési készség
 • Több, különböző közösség, elvárás felé alkalmazkodás

 

LEHETŐSÉGEK

 • Elfogadó környezeti példák
 • Pozitív példák, minták
 • Mentori támogatás lehetősége
 • Pályázati, támogatási lehetőségek

 

VESZÉLYEK

 • Alacsony életkori korlát a védett térben tanulási lehetőség kihasználására
 • Ellátási formától függetlenül a szakmai felkészültség esetleges hiánya – a szakmai segítség esetlegesen nem illeszkedik pontosan a gyermekek valódi szükségleteihez)
 • Nincs elégséges különbség téve “érdemes – érdemtelen” gyermekek között
 • Társadalmi tolerancia – értő megismerésen alapuló elfogadás – hiánya
 • Kevés a segítő (nem feltétlenül csak szak-) ember körülöttünk: nem feltétlenül minden esetben áll rendelkezésre a megfelelő külső segítség = “magára hagyatottság a társadalomban)
 • Média a rossz példákat mutatja csak…
 • Előítéletesség van többségben
 • Szűkös anyagi feltételek a gyermekvédelmi ellátásban – egész pontosan földrajzi egyenlőtlenség az anyagi feltételek minőségében
 • Nem feltétlenül teljesen igazságos anyagi támogatási rendszer – alapvető szükségeletek egyenlőtlen kielégítése
 • Elsődleges kötődési hiátusok – vér szerinti anya, apa, testvér hiánya
 • Elnőiesedés a szakmában (kevés férfi nevelő)
 • Érzelmi gondozás (szakmai felkészítés és támogatás a nevelőknek) és:
 • életre való felkészítés részletessége, alapossága)

 

 

A HEYZETELEMZÉS ALAPJÁN CÉL ELÉRÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN –

 

–          VÁLLALÁSOK A GYERMEKEK RÉSZÉRŐL

v  Szakellátó helyek – otthonok, nevelőszülői családok egyaránt – “nyitása” nyitott, nyilvános programokkal a társadalom, környezet felé – nyílt napok, rendezvények, programok, stb. – minél korábbi életkorban

v  Kortárs segítő mentor rendszer kidolgozása, bevezetése, működtetése – pozitív példák higgadt, hiteles képviseletével is

v  Nagyobb arányú részvétel a gazdálkodásban és az önálló életvitelhez kapcsolódó tevékenységekben – pl. önálló főzés, stb.

v  Önmagunk elfogadása, becsülése “úgy, ahogy vagyok”,  a mindenkori helyzetemben, a mindenkori értékeimmel, reális önképemmel együtt – annak érdekében, hogy képesek legyünk másokat “úgy, ahogy van” elfogadni, hogy jogunk legyen arra, hogy bennünket is így fogadjanak el.

v  Érdekképviseletek – otthongyűlés, Gyermekönkormányzat – hatékonyabb működtetése, ennek kezdeményezése

 

–          JAVASLATOK A KÖRNYEZET FELÉ

 • Az állami gondoskodásban élő gyermekek – értékeinek – valódi megismerését célzó és elősegítő programok, fórumok, lehetőségek szervezése minél korábbi életkorban – pl. művészi, tanulmányi találkozók, beszélgető-körök, stb., stb….
 • Egyenlő mértékű anyagi ellátás minden gyermeknek az országban
 • Sikeres nem nappali (esti, levelező, OKJ, stb.) formában folytatott középfokú vagy szakma szerzésre irányuló tanulmányok esetén az utógondozotti felső életkori határ megemelése
 • Tankötelezettségi korhatár visszaállítása 18 évre
 • Hiteles (férfi) szakemberek képzése, támogatása – szakmaiság fejlesztésére irányuló folyamatos továbbképzési lehetőségek biztosítása a felnőtt kollégáknak
 • Mentori – egyszemélyes kapcsolatra építő segítői – rendszer támogatása, bővítése
 • Sportolási lehetőségek minél nagyobb mérvű támogatása
 • A gazdasági, szakmai ellenőrzések nyilvánossá tétele a gondozott gyermekek közössége felé
 • Gyermekparlamenti ülés hosszabban és sűrűbben – pl. negyedévente 1,5-2 nap időtartamban