Események 2006-2011

Képzések

2006

Leonardo-program:
A projektben Magyarországon kívül Románia, Bulgária, Észtország, Finnország és Hollandia vesz részt. A Leonardo-pályázatnyitó konferenciája Budapesten került megrendezésre. A program célja egy országhatárokon átnyúló nevelőotthoni vezetőképzési program kidolgozása. A projekt szakmai megalapozottságát nagymértékben segíti, hogy a gyermekvédelmi szakemberek mellett 4 érintett ország egyeteme is bekapcsolódott a program megvalósításába. Bulgáriából a Szófiai Egyetem, Hollandiából a Windsheim-i Egyetem, Romániából a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem, Magyarországról pedig az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara vállalta a képzés megvalósítását.

„Beilleszkedési zavarok esetelemzése gyermek- és lakásotthonokban” címmel akkreditált, továbbképzési pontot érő csoportfoglalkozást tartottunk egy csoport részére Heiszlerné Dobos Éva vezetésével.

Víghné Károlyi Katalin vezetésével „Szupervízió” csoportfoglalkozást tartott a Miskolci- és a Szolnoki Gyermekvárosban.

2007

Ebben az évben a Leonardo-program folyamán a munkacsoportok elkészítették a képzés szakmai anyagait, megtörtént azok lefordítása is a részt vevő országok nyelvére.

A tréneri feladatot vállaló egyesületi tagok számára Bulgáriában zajlott a képzés, a „trénerek tréningje”, majd ezt követően a munkacsoportok kidolgozták a hazai körülményekre adaptált képzési programot.

„Hogyan főzzünk egészségesen, takarékosan a gyermekotthonokban a gyerekeknek?” címmel, a FICE Magyarországi Egyesülete továbbképzést rendezett. A kétnapos gyakorlati és elméleti elemekkel bővített szakmai szeminárium a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó otthonokban dolgozók táplálkozáselméleti és főzésgyakorlati továbbképzése.

2008

„Pszichológiai módszerek a munkavállalási készség fejlesztésére: a gyermek- és lakásotthonokban dolgozó pszichológusok és egyéb szakemberek képzése”, mely 2007-ben kezdődött. Egyesületünk a Mentálhigiénés Központ Kht. konzorciumi partnereként vett részt a projektben.

Szakképzett csoportvezető irányításával 30 gyermekotthonban dolgozó szakember találkozott rendszeresen szupervíziós és esetmegbeszélő csoportok keretei között. Ezen találkozások alkalmával közösen megbeszélték a hétköznapi munka során felmerülő szakmai problémákat, kérdéseket, nehezen megoldható eseteket.

2009
A Leonardo-program keretében 4 tréninget tartottunk, 48 fő részvételével. Az ország különböző pontjain szerveztük meg az akkreditált képzést. A képzés felépítése modulszerűen történt. Minden egyes témához elméleti rész és gyakorlati feladatok is tartoztak.

A „Beilleszkedési zavarok kezelése gyermek- és lakásotthonban” című sikeres programunkat ez évben tovább folytattuk. A 30 órás esetmegbeszélő foglalkozást a szociális és gyermekvédelmi továbbképzési rendszerben akkreditálták. A program Zamárdiba valósulhatott meg, 20 résztvevővel.

A gyermekotthonokban dolgozó vezetők regionális szakmai személyiségfejlesztő tréningje.

2010

Ebben az évben két továbbképzést hirdettünk meg, de egyiket sem tudtuk megtartani a kevés számú jelentkező miatt

 

Kutatások

 

A Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat együttműködő partnereként vettünk részt a HEFOP 2.2 program keretében megvalósított „A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő kamaszok munkaerő-piaci esélyeinek javítása a segítő szakemberek ágazatközi hálózati együttműködésével és munkaerő-piaci képzésével Budapesten és Pest megyében”című kutatási és egyben képzési programban.

A projekt a következő kettős általános célt szolgálta:

  1. Gyermekvédelmi szakemberek hálózati együttműködésével és képzésével a szakellátásba beutalt kamaszokat gondozó intézmények és szakemberek munkájának továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a gondozó intézmények és szakemberek munkájának továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a gondozott gyermekek és fiatalok sokkal jobban elsajátítsák a szakmai felkészültségük megszerzéséhez, megtartásához és szakmai pályafutásuk során többszöri megújításához szükséges képességeket és készségeket, ezáltal jelentősen javuljanak munkaerő-piaci esélyeik.
  2. A felderítés, az alapellátások és a gyámhatósági-gyámhivatali gyakorlat fejlesztésével a szakellátásba való indokolatlan kamaszkori beutalás visszaszorítása.

A felkért szakemberek négy szakmai műhely keretében valósították meg a felsorolt célkitűzéseket:

  • A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükségletet alakító tényezők és a szakellátásba való beáramlás – kistérségi szintű helyzetfelismerés Budapesten és Pest megyében.
  • A veszélyeztetettség felderítésének, az alapellátási intézmények munkájának és a beutalási gyakorlat változásának szerepe a szakellátásba való kamaszkori beáramlás alakulásában Budapest és Pest megye kistérségeiben.
  • A kamaszkorban a szakellátásba került kiskorúak és fiatal felnőttek ellátásának-gondozásának, felzárkóztató képzésének és a munkaerő-piacra való felkészítésének helyzete és reformszükségletei.
  • A kamaszkorban bekerülteket segítő szakemberek szakmai felkészültsége a gondozottak munkaerő-piacra való felkészítésének speciális szükségleteire és továbbképzésük programjának kidolgozása.

A FICE Magyarországi Egyesülete a „Segítő szakemberek továbbképzése a gyermekvédelmi szakellátásban élő kamaszok munkavállalási készségének fejlesztésére” című képzési program kidolgozásában vett részt. A képzés négy modulból állt: szakmai személyiségfejlesztő, pályaorientációval foglalkozó, gyermekvédelemben élő gyerekek, kamaszok sajátos helyzetét ismertető és munkaerő-piaci ismeretek modul.

A kétszer két napos képzés során húsz gyermekvédelemben dolgozó szakember kapott olyan gyakorlati ismereteket, melyeket a fiatalokkal folytatott napi munkájuk során is hasznosítani tudnak.

FICE-Klinika” elnevezésű felmérésünkkel szerettük volna jobban megismerni a gyermekotthonban élő gyermekek egészségügyi ellátásának helyzetét. Az SZMM Debreceni Javítóintézetének orvosa: Dr. Patkó Kornélia, aki egyben egyesületünk vezetőségi tagja, készítette el azt a kérdőívet, ami kiterjedt a gyermekotthonokban élő gyermekek szakorvosi ellátottságára, a közgyógyellátásra, a költségtérítésekre és a pszichés

 

Kiadványok

FICE – Etikai Kódexe

Gyermekvédelem- Nevelőközösségek

Mi-magazin

FICE-Híradó

Pszichológiai módszerek a munkavállalási készség fejlesztésére” címmel született egy tankönyv, mely a 2007-2008 között zajló Pszichológiai módszerek a munkavállalási készség fejlesztésére: a gyermek- és lakásotthonokban dolgozó pszichológusok és egyéb szakemberek képzése című projekt eredménye.

 

FICE Ajándéknap

Kérjük, ha teheti, támogassa rendezvényünket Ön is!

A FICE Magyarországi Egyesülete immár 16. alkalommal rendezi meg a gyermekotthonokban élő gyermekek közös karácsonyi ünnepségét, az ajándéknapot.

 

Ünnepségünkön az ország minden tájáról közel 400 saját családját nélkülözni kényszerülő gyermek vesz rész, akik gyermekotthonokban, lakásotthonokban és nevelőszülőknél élnek. Az érkezők belépője egy-egy saját készítésű karácsonyfadísz, amivel a közös fenyőt díszítjük fel.

Az ünnepi műsor szereplői a gyermekotthonok színjátszó csoportjai lesznek. Sztárvendég: Király Viktor.

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket kakaóval, süteménnyel várjuk, ebédre szendvicset, gyümölcsöt, gyümölcslét kapnak.

 

A rendezvény fővédnöke: Dr. Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke

A rendezvény védnöke: Soltész Miklós, Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár

 

A rendezvény időpontja:

2011. december 11. (vasárnap) 10 órától- 15 óráig

Helyszín: Csili Művelődési Központ

1201Budapest, Nagy Győri István u. 4-6.

 

A rendezvény fő támogatói:

 

 

 

Szívesen fogadunk pénzadományt, játékot, édességet, könyvet, ajándékot, társadalmi munkát!

Pályázat

Lezárult a FICE Magyarországi Egyesülete és a Nonprofit Alapítvány az EU támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.3.1.) keretében az “Első lépés – alacsony foglakoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt segítő programja” pályázatán elnyert finanszírozással utógondozott és utógondozói ellátott fiatalok számára indított fejlesztő program.

 

A “Kiút – a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében, utógondozottként élő fiatalok önálló életkezdésének segítése” című fejlesztő programunkat olyan utógondozói ellátásban részesülő fiatalok, valamint nagykorú utógondozottak számára kínáltuk, akik csak alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. A program 3 napos önismereti táborból; 3 hónapos tréningből – fejlesztő foglalkozásból; valamint 6 hónap utánkövetésből és egyéni tanácsadásból áll. Összesen 45 fő 18 évesnél idősebb fiatal vesz részt a programban – háromszor 15 fős csoportokban. A program 2009. végén indult és 2011-ben zárult le.


Nemzetközi sporttalálkozó

 

Hagyományt jelentenek a nemzetközi FICE szervezet által néhány évvel ezelőtt kezdeményezett nemzetközi sporttalálkozók is. 2009. szeptemberében Csehországban, Straz pod Ralskemben került megrendezésre a nemzetközi FICE sportverseny, atlétika, fiú foci és lány röplabda sportágakban. A résztvevő országok Szlovákia, Csehország és Magyarország voltak. Röplabdában a Miskolci Gyermekvédelmi Központ lánycsapata ért el I. helyezést. 2010-ben a nemzetközi sporttalálkozót Pozsonyban rendeztük meg, ahol szintén nagyon szép eredményeket értünk el. 2011 szeptemberében Miskolcon a FICE Magyarország rendezi ezt a sporttalálkozót.

 

Bál

Szinte minden évben megrendezésre kerül a Tavaszköszöntő FICE-bál. A FICE Magyarországi Egyesületének hagyományos rendezvényére az ország minden részéből érkeznek alkalomhoz illően öltözött fiatalok. Lakóhelyén nem mindenkinek van lehetősége egy ehhez hasonló bálon való részvételre, pedig fontos lenne, hogy a gyermekotthonban élő fiatalok is részesei lehessenek egy ilyen különleges eseménynek. Belépőként mindenki egy tálca saját készítésű süteménnyel érkezik a bálra.

 

Körbe jár a fakanál főzőverseny

2006-ban először Gáspár Károly emlékére főzőversenyt rendeztünk Nagyszakácsiban. A rendezők, különösen a nagyszakácsi gyermekotthon nevelői, gyermekei igen nagy munkát végeznek minden évben azért, hogy a főzőhelyek, a szabadtéri tűzhelyek, a kemencék és azok környéke ideális feltételek között tudja fogadni az országos gyermekotthoni főzőverseny résztvevőit. A zsűri tagjai pontozással osztályozták az ételek ízét, összhatását, a tálalást és a terítés rendjét. Azok a gyermekek, akik a sütés-főzésben nem vesznek részt, természetesen nem maradnak tétlen. Ők különböző programokon vehetnek részt, például: kézműves foglalkozás, ügyességi vetélkedő.

2008-ban a főzőverseny reneszánsz-korabeli tradicionális ételek készítésével, néptánc-, népdal versenyekkel, valamint kézműves programokkal zajlott.

 

Würth tábor

A Reinhold & Carmen Würth Alapítvány jóvoltából minden nyárra környezet- és természetvédelmi tábort szervezünk a gyermekotthonban élő 10-14 éves gyermekek számára. A gyereknek a programot szakemberek állítják össze. Az egy hét során kirándulunk, sportolunk, kézműveskedünk, beszélgetünk, énekelünk és finomakat eszünk. A kirándulások alkalmával a gyerekek szakértő túravezetők segítségével ismerkedhetnek meg az erdők-mezők világával.

A tábor jó lehetőség arra, hogy a gyerekek kiszakadjanak megszokott környezetükből, kielégíthessék mozgásigényüket, megismerkedhessenek másokkal.