Programok

 

A „LÉPÉS-VÁLTÁS” PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI

(TÁMOP 5.6.1. –A- 11/3- 2011-0004.)


A Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete, mint főpályázó és a programban konzorciumi partnerként részt vevő NEFMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon és a NEFMI Budapesti Javítóintézet a TÁMOP 5.6.1.A-11/3-2011-0004. sz. program keretében (Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb re-integrációs programokon keresztül.) „LÉPÉS-VÁLTÁS” című programjával a Közép-magyarországi régióban uniós támogatást nyert.
A pályázati program célja, annak elősegítése, hogy a javítóintézetben előzetes letartóztatásban lévő, illetve javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorúak minél hatékonyabb támogatást kapjanak ahhoz, hogy a kiszabott büntetés vagy intézkedés letöltése után ne kövessenek el ismételten bűncselekményt, növekedjen a foglalkoztathatóságuk, így nagyobb eséllyel tudjanak belépni a munkaerő-piacra, hogy a társadalom normakövető, felelős tagjává tudjanak válni
A programba a két budapesti javítóintézetből összesen 72 fiatal bevonását tervezzük. A 2012. január 2013. június  között megvalósuló program során a fiatalok munkaorientációs és kulcsképesség-fejlesztő, kortárs-mediációs, és- élménypedagógiai foglalkozásokon vesznek részt, melyek során olyan tapasztalatokra, ismeretekre tehetnek szert, amelyeket eredményesen tudnak használni büntetésük letöltését követően, ill. konfliktus- és problémahelyzetekben.  A fiatalok mentorálása a program elején kidolgozott egyéni fejlesztési tervben meghatározott tevékenységek nyomon követésével, támogatásával történik, egyéni képességfejlesztéssel és pszichológiai tanácsadással kiegészítve. Reményeink szerint, a projektnek köszönhetően az intézményekben folytatott támogató tevékenységek a jövőben tervezettebbé válhatnak. Célunk, hogy a projekt során kipróbált programok a javítóintézeti nevelésbe beépüljenek, más javítóintézetek számára bemutathatóak legyenek.

A projektben közvetlenül résztvevő munkatársak (mentorok, pszichológus, fejlesztőpedagógusok) és a közvetetten érintett javítóintézeti munkatársak számára is szervezünk feladatuk végzését segítő képzéseket:
Team-építő és stratégiakészítő tréninget,
Konfliktuskezelő módszerekről, mediációról szóló tréninget
Krízisintervenció és agressziókezelés tréninget.

 

„LÉPÉS-VÁLTÁS” PROJEKT NYITÓ KONFERENCIÁJA

 

A szakmai nap letölthető előadásai:

Albi Katalin előadása: Inadaptált magatartás
Fliegauf Gergely előadása: Zárt intézményi ártalmak
Kertész Tibor előadása: Kihívások a fiatalkorúak mediációjában
Rácz József előadása: Pszichoaktív szerhasználó fiatalok
Hegedűs Judit előadása: Módszerek és lehetőségek a zárt intézeti nevelésben

Munkatársaknak szóló tréningek és képzések

 

 

 

 A „LÉPÉS-VÁLTÁS”  PROJEKT ZÁRÓ KONFERENCIÁJÁRÓL

2013. MÁJUS 13.

(Sajtóközlemény)

A FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete főpályázatával, az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon és az EMMI Budapesti Javítóintézete társpályázatával 2012. január 1-je és 2013. június 30-a között megvalósult a TAMOP 5.6.1.A-11/3-2011-0004. számú „LÉPÉS-VÁLTÁS” elnevezésű szakmai program, melynek fő célkitűzése az volt, hogy segítse a javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúak sikeres reintegrációját, növelje a javítóintézetből való elbocsátás után a munkaerő-piacon való elhelyezkedés esélyeit.A program fő elemei, a fiatalok és a munkatársak számára szervezett képzések 2013. május első felében már befejeződtek, néhány foglalkozási elem még folyamatban van és 2013. június 30-ig tart. A 2013. május 15-én, az EMMI Rákospalotai Javítóintézetben és Speciális Gyermekotthonban szervezett Záró Konferencián szeretnénk a programot értékelni, a tapasztalatokat összegezni. 

A 1, 5 éves pályázat abban kívánt segítséget nyújtani, hogy az előzetes letartóztatás vagy a javítóintézeti nevelés alatt a fiatalok minél hatékonyabb támogatást kapjanak ahhoz, hogy a kiszabott büntetés vagy intézkedés letöltése után ne kövessenek el ismételten bűncselekményt, növekedjen a foglalkoztathatóságuk, így nagyobb eséllyel be tudjanak lépni a munkaerő-piacra, a társadalom normakövető, felelős tagjává tudjanak válni.

A javítóintézetekben évek óta az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy a törvényben megfogalmazott büntetési célok mellett megjelenő nevelési követelményeknek minél hatékonyabb eszközökkel tudjon megfelelni. Ez a feladat sok nehézséggel is jár, tekintettel arra, hogy a bűncselekményt elkövető fiatalkorúak többségének az iskolázottsági szintje alacsonyabb kortársainál, a befogadás előtti környezett deprivációs szintje – munkanélküliség, lakhatási problémák, egészségügyi és mentális deficitek – általában halmozottan jelen vannak.

A főpályázó és a konzorciumi partnerek a projekt megvalósítása során fejleszteni kívánták a javítóintézetek re-integrációs, re-szocializációs eszköztárát. A programba bevont összesen 72 fiatal munkaorientációs és kulcsképesség-fejlesztő, kortárs mediációs, és élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül olyan tapasztalatokra, ismeretekre tehetett szert, amelyeket eredményesen tudnak használni konfliktus- és problémahelyzetekben, illetve amikor negatív kortárshatásoknak vannak kitéve. Cél volt, hogy ismerjék fel erősségeiket, képességeiket, lehetőségeiket, amelyekre építve pozitív célokat tudnak meghatározni. Lehetőségük nyílt megtapasztalni a döntéseik következményeit, olyan ismereteket szereztek, amelyek segítik a munkaerő-piaci megjelenésüket.

 

Az egyes programelemek a fiatalkorúaknak:

A kortárs mediációs program (30 óra) az egyre elharapódzó konfliktusok, agresszív megnyilvánulások kezelésére és megelőzésére irányult. A módszer segít a különböző érdekek felszínre hozásában, a másik fél szempontjainak megértésében, csökkenti a durva megnyilvánulásokat, növeli a felelősségérzetet, és modellül szolgálhat a konfliktusok agressziómentes megoldására.

A munkaorientációs képzés (60 óra) célja volt, hogy komplex álláskeresési technikák és munkaorientációs ismeretek átadásával a fiatalok munkavállalási esélyeit növeljük, képessé tegyük őket arra, hogy az állásinformációk forrásait alkalmazzák, sikeres önéletrajzot írjanak, megkeressék telefonon, illetve személyesen a munkaadókat, előnyös munkaszerződést kössenek, megszerzett munkahelyükön felmerült problémáikat sikeresen kezeljék, kollégáikkal megfelelően kommunikáljanak, állásukat hosszú ideig megtartsák.

Az élménypedagógiai program (40 óra) legmarkánsabb hatótényezője a tapasztalati tanulás. Lényege, hogy a fiatalkorút az állandóan változó társadalmi körülményekre csak úgy lehet felkészíteni, ha a problémamegoldás képességét sajátítja el. Ennek keretében nem kész ismereteket nyújtottunk, hanem az ismereteket a fiatal maga szerezte meg, döntéseinek következményeit saját maga tapasztalta meg.


A fiataloknak a képzések mellett biztosítottuk a különböző szakköri foglalkozásokon való részvételt.

A programban való részvételt egy úgynevezett mentori hálózat támogatta, illetve támogatja.  A mentorok segítő szakemberek, akik abban adtak támogatást, hogy a programban részt vevő fiatalok a csoportos képzések mellett egyéni támogatást is kapjanak.

A tréningek, képzések mellett a mentorok segítettek abban, hogy személyesen végig gondolhassák, hogy milyen hosszú távú terveik vannak, mi szükséges ahhoz, hogy ezeket meg tudják valósítani.

 

A munkatársaknak szóló képzések:

Konfliktuskezelő módszerekről, mediációról szóló tréning (30 órás) – 20 fő részére

A program célja volt, hogy a javítóintézetekben dolgozók megismerjék, és használják az alternatív konfliktuskezelési technikákat és a mediációt. A programban részt vevő szakemberek konfliktuskezelő, mediációs képzésen vettek részt, melynek keretében elsajátították a különböző módszerek elméletét, és szituációs játékok keretében gyakorlatot is szerezhettek a tréningek során.


Krízisintervenció és agressziókezelés tréning (30 órás) – 20 fő részére

Saját gyakorlati tapasztalatot és alkalmazható elméleti tudást nyújtó készségfejlesztő tréning, melynek eredményeképpen a javítóintézetekben dolgozó, főként a fiatalkorúakkal közvetlenül foglalkozó nevelők megismerhették a krízisállapotok kialakulásának folyamatát, okait, a beavatkozás konkrét gyakorlati lehetőségeit. Megtanulták alkalmazni a felhangolt állapotok csillapításának technikáit.

A program során esetmegbeszélő csoportok működtetése segítette a munkát.

 

Budapest, 2013. május 6.

dr. Hazai Istvánné                                                                                         FICE elnöke

 

    KÉPEK A KONFERENCIÁRÓL

  

   

   


ELŐADÁSOK

HATVANI ERZSÉBET TAMOP561_Lepesvaltas

FELLEGI BORBÁLA TAMOP561_Lepesvaltasppt_Felleg

HEGEDŰS JUDIT TAMOP561_Lepesvaltasppthegeduslenard

KEREZSI KLARA TAMOP_konf_2013_majus_15

LOVAS ZSUZSA ÖSSZEFOGLALÓ_KORTÁRS-MEDIÁCIÓ_JAVÍTÓINTÉZET-2012

LUDÁNYI ÁGNES TAMOP561_Lepesvaltas

GYŐRFI ÉVA TAMOP561_Lepesvaltas

GYERGYÓI ILDIKÓ TAMOP561_Lepesvaltas

KEREKES SZABOLCS TAMOP561_Lepesvaltas

VÁRADI ERIKA TAMOP561_Lepesvaltas

 

MŰHELYMUNKA – KIÁLLÍTÁS

   

    

   

 

TÁNC ÉS MOZGÁS SZAKKÖR

  

 

NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖR

   

FILMKÉSZÍTÉS

   

MENTORI FOGLALKOZÁS

     

MEDIÁCIÓ FIATALOKNAK
    

MUNKAERŐPIACI FOGLALKOZÁSOK