„Jó gyakorlatok”

Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben

A pályázat célja az volt, hogy a gyermekjóléti alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban kialakult és a tapasztalatok által igazolt leginnovatívabbnak minősülő eljárásokat összegyűjtsük és hosszabb távon szakmai körökben terjeszthetővé tegyük.  A pályázat témája a Gyermeki jogok védelme és érvényesítése volt. Összesen 19 pályázat érkezett be, ebből 3 pályázat a gyermekjóléti alapellátás területéről.

A 6 tagú Bíráló bizottság elsősorban azt vizsgálata a pályázatokban, hogy:

  • azok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen módszertani és szakterületi szinten mennyire innovatívak,
  • milyen feltételek mellett terjeszthetőek szélesebb körben,
  • hogyan szolgálják az elsődleges célcsoport érdekeit,
  • hogyan értelmezhető a pályázatban a gyermeki jogok védelme és érvényesítése.

A Bíráló bizottság döntése alapján az 5 leginkább innovatívnak minősülő kezdeményezés került díjazásra.

 

Pályázók

Cím

I. helyezett: Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon Jogi Tábor
II. helyezett: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ   I.Gyermekmaraton
III. helyezett: Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Első nyári szorgalomkönyvem
IV. helyezett: EMMI Esztergomi Gyermek Otthon Tematikus napok projektsorozat
V. helyezett: Béke Gyermekotthon és Általános Iskola  Életmód módszer, mint jó nevelési gyakorlat

 

A díjazottaknak és minden pályázónak további sikeres szakmai munkát kívánunk!

 

FICE Jó gyakorlatok pályázat

FICE Jó gyakorlatok Pályázati adatlap 2014

 

“JÓ GYAKORLATOK”

 

címmel   a FICE — Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete
a gyermeki jogok érvényesítése, védelme és érdekképviselete

a gyermek- és ifjúságvédelem területén témakörben

pályázatot   hirdet

 

1.      A pályázat célja:

A gyermeki jogok érvényesítése, védelme és érdekképviselete területén a gyermek- és ifjúságvédelemben bevált jó gyakorlatok bemutatása, a gyermekvédelmi szakellátásban és gyermekjóléti alapellátásban kialakult, és a tapasztalatok által igazolt leginnovatívabbnak minősülő eljárások összegyűjtése és terjesztése

2.      A pályázók köre:

a) intézményes szakellátás (gyermekotthonok, lakásotthonok) nevelőközösségei vagy szakmai vezetői,

b) nevelőszülői hálózatok családjai vagy szakmai vezetői,

c) gyermekvédelmi alapellátás szakmai közösségei vagy szakmai vezetői.

Pályázni szakmai közösségek, nevelőszülők által működtetett vagy intézményi programokkal lehet.

3.      A pályázat részletei:

A pályázatra jelentkezés a mellékelt adatlap kitöltésével és megküldésével történik. Pályázni a már megvalósított és sikeres programokkal lehet. A pályázatban felhasználhatók szakirodalomból vett módszertani elemek és azok kombinációi, de a munkának alapvetően a szerző saját alkotásának kell lennie.

A pályázat terjedelme min. 2 oldal, maximum 10 oldal. Fotó vagy más illusztráció további terjedelemben csatolható.

4.      Elbírálási kritériumok:

A program szakszerűsége, tevékenységek kidolgozottsága;

A program és a pályázat céljainak illeszkedése;

A program eredményességének a pályázó által meghatározott kritériumai,

A bemutatott modell, gyakorlat hatása a gyermekekre és közösségekre,

A megvalósításhoz szükséges előkészítés, anyagi és tárgyi eszközök köre,

A fejlesztett kompetenciák körének indokolása,

A célcsoport sajátosságainak való megfelelés,

A segédanyagok, szemléltetőeszközök kidolgozottsága,

Módszertani színvonal, eredetiség, életszerűség, kreativitás.

5.      A „Jó gyakorlatok” pályázattal kapcsolatos dokumentumok:

Pályázati adatlap (rövid, tömör indokolásokat kérünk)

Pályázati dokumentum

 

A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. október 20. hétfő

A pályázatok benyújtásának módja:

elektronikus formában a fice@fice.hu e-mail címre,

szerkeszthető word formátumban a pályázati dokumentum és a pályázati adatlap, valamint a pályázati adatlap aláírt, szkennelt formátumban is.

 

A levél tárgyához a következőt kérjük írni:

JÓ GYAKORLATOK PÁLYÁZAT’

Eredményhirdetés és Díjátadás
2014. november 20. – Budapest

Gyermekjogi Világnap  alkalmából megrendezésre kerülő Konferencián

6.      Értesítés és pályadíj:

A pályázatok elbírálása 30 napon belül szakértők által történik, amelynek eredményéről a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak. A felkért szakértőkből álló zsűri szakvéleménye alapján a legjobb pályaművek kiadványban és/vagy szakmai konferencián kerülnek bemutatásra. Az arra érdemes munkákat a FICE honlapján minden érdeklődő számára hozzáférhetővé teszi.

Bíráló bizottság tagjai:

Elnök:
Rácz Andrea      FICE elnökségi tag   ( Debreceni Egyetem )

Tagok:
Hajnal Renáta        EMMI  szakértője   (SZGYF)
Baráth Katalin        EMMI szakértője    (SZGYF)
Domszky András    FICE tag   (SZGYF)
Machács Mihály     FICE tag   (SZGYF Főváros)
Dr. Herczeg Rita    (OBDK)

Az 1-2-3. helyezett szakmai elismerésben, valamint kiemelt jutalomban részesül.

 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.fice.hu  honlapokon kerülnek közzétételre.

 

Budapest, 2014. szeptember 15.

 

 

Jó munkát kíván

 

a FICE Elnöksége